هدف بنیادین‏‎(Core Purpose)‎

ارزشهای بنیادین‏‎(Core Values)‎

ارزش های یک شرکت، منعکس کننده باورها و اولویت های آن از جنبه اخلاق حرفه ای است. شرکت ‏مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران، ارزش های محوری خود را به شرح ذیل بیان می دارد:‏

چشم انداز / آرمان‏‎ ‏‎(Vision)‎

شرکت تلاش می کند تا پایان سال 1403 یکی از بزرگترین ، توانمندترین و معتبرترین شرکتهای مهندسین مشاور در ‏مدیریت، طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی در سطح ملی و منطقه ای بوده و جز بیست شرکت اول مشاوره ای در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در سطح کشور ‏و دارای توان رقابتی با شرکتهای برتر بین المللی باشد

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه

شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران، به عنوان یک سازمان تخصصی و حرفه ای در امور مهندسی، در حوزه خدمات ‏مشاوره، مطالعات فنی و اقتصادی، طراحی مهندسی، و نظارت بر اجرای پروژه ها مصمم است تا با مشارکت کارکنان، پایبندی به ‏ مقررات ملی و همچنین رعایت ضوابط و الزامات ایمنی و زیست محیطی و اتکاء به بهبود مستمر فرآیندهای داخلی ‏خود، سه عامل کیفیت، زمان و هزینه ارائه خدمات را به حدی از مطلوبیت برساند که نخستین انتخاب کارفرمایان باشد .

به همین منظور، این شرکت به انجام امور ذیل اقدام کرده است :

اصول زیر در راستای رشد و توسعه خدمات، افزایش بهره وری و ارتقاء ‏کیفی منابع و سرمایه های انسانی سرلوحه فعالیت های این شرکت است :‏

مدیریت ارشد شرکت ، ضامن حسن اجرای نظام مدیریت یکپارچه شرکت بوده و با تأمین امکانات لازم و واگذاری اختیار، مدیران ‏و کارکنان شرکت را در اجرای صحیح و بهبود مستمر خدمات یاری می نماید. نماینده مدیریت ، مسئول نظارت بر اجرای صحیح این ‏استانداردها در شرکت و بازنگری و ارزیابی دوره ای آن خواهد بود. ‏ ‏