نظارت عالیه و کارگاهی خطوط انتقال نفت، گاز و پتروشیمی

 • احداث خط لوله "14 رفسنجان / کرمان و "16 رفسنجان / اصفهان و تاسیسات مربوطه
 • تغییر مسیر خطوط لوله نفت و گاز مارون / اصفهان در محدوده سد کارون 3 "30 نفت و "8 گاز در منطقه کوههای صعب العبور و تقاطع با رود کارون و پل روگذر
 • طرح انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر احداث خط لوله 32 اینچ ساری – ورسک – نمرود به صورت E.C به طول 140 کیلومتر
 • تعویض خط لوله اهواز / تنگ فنی در قطعه "د" "30
 • تغییر مسیر خطوط لوله در محدوده سد مروک "26 و "16
 • انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر – احداث خط لوله "30 و "32 نکا – ساری
 • تغییر مسیر خطوط لوله نفت و گاز ری / تبریز در حدفاصل باسمنج / تبریز "16 و "24
 • پروژه احداث 4 رشته خط لوله از پالایشگاه آبادان تا سه راهی ایران گاز "30 و "26 و "16 و "12
 • احداث تلمبه خانه و خط ارسال خوراک برگشتی های LAB مجتمع پتروشیمی مشعلداران کرمانشاه
 • احداث خطوط لوله "20 و "24 انتقال اتیلن غرب قطعات 1 ، 2 ، 3 ، 5 و 10
 • خدمات نظارت کارگاهی طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر و طرح خطوط لوله آبادان ماهشهر و تاسیسات مربوط
 • تغییر مسیر خطوط لوله نفت "30 و گاز "8 در محدوده سد کارون 4 به روش E.P.C در منطقه کوههای صعب العبور و عبور از زیر دریاچه سد کارون 4
 • خدمات نظارت و بازرسی فنی خط لوله باغ ملک / گندمکار
 • خدمات نظارت و بازرسی فنی و نظارت بر خط طوله 16 اینچ تهران / تبریز

نظارت عالیه و کارگاهی معماری

 • نظارت بر اجرای مجتمع ساختمانی مسکونی و عمومی تلمبه خانه شماره 5 خط لوله مارون - اصفهان
 • نظارت بر اجرای مجتمع ساختمانی مسکونی و عمومی تلمبه خانه شماره 2 خط لوله مارون - اصفهان