سوابق شرکت

 • بررسی احتیاجات گاز طبیعی شهرستانهای کرج و زنجان
 • طراحی فاز اول شبکه جمع آوری گاز خانگیران
 • ممیزی انرژی در کارخانه لبنیات پاستوریزه پاک
 • مدیریت مصرف انرژی در کارخانه کشت و صنعت کارون
 • طرح مطالعاتی تعویض خودروهای فرسوده از نظر مصرف انرژی
 • طراحی ساخت مخازن فلزی در ری و رفسنجان به ظرفیت 20 هزار متر مکعب
 • تکمیل و راه اندازی دستگاه های الکتریکی و ابزار دقیق پالایشگاه و مراکز اندازه گیری خط لوله سرخس / نکا
 • طرح تفصیلی خط لوله "56 سراسری انتقال گاز بیدبلند – اهواز به طول تقریبی 117 کیلومتر به صورت E.P.C با مشارکت شرکت جهاد نصر کرمان
 • طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه خط انتقال نهم سراسری گاز کوهدشت / دهگلان- قطعه دوم اهواز – دهگلان به طول تقریبی 245 کیلومتر

تجارب مدیران کلیدی

 • طراحی و مهندسی و خرید کالای پروژه سبزآب ری (8 تلمبه خانه و 500 کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده و نفت خام
 • طراحی و ساخت تلمبه خانه های سبزآب، تنگ فنی و آسار
 • طراحی پایه طرح خطوط لوله کنارگذر تهران و تاسیسات مربوطه (3 تلمبه خانه و 500 کیلومتر خط لوله انتقال فرآروده و نفت خام )
 • طراحی ، مهندسی خرید کالای پروژه نائین ری ( 3 تلمبه خانه و 400 کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده)
 • طراحی پایه مراکز انتقال نفت و پایانه های اشتهارد / ری
 • طراحی پایه مراکز انتقال نفت و پایانه های آناهیتا ، سقز ، ماهشهر ، ملایر ، کرمان
 • طراحی تفصیلی و مهندسی خرید مرکز انتقال نفت شهید چمران
 • طراحی تفصیلی و مهندسی خرید خط 16 اینچ آبادان نظامیه اهواز – 150 کیلومتر
 • طراحی تفصیلی و مهندسی خرید خط 10 اینچ تنگ فنی دره شهر و تاسیسات مربوطه
 • احداث مخازن استراتژیک برداسپی و پل بابا حسین و تاسیسات مربوطه
 • طراحی پایه خطوط انتقال فرآورده (2000 کیلومتر ) و گاز
 • طراحی تفصیلی خطوط انتقال نفت خام ( 1200کیلومتر) فرآورده (800 کیلومتر) وگاز (400 کیلومتر)
 • طراحی تفصیلی خطوط تغذیه ( 500 کیلومتر) / شبکه گاز (کرج / دماوند / ورامین / اسلام شهر / قم / ساوه و.... به طول تقریبی 1500 کیلومتر)
 • طراحی تفصیلی خطوط انتقال / تغذیه / شبکه گاز صنعتی ( مس سرچشمه / خاتون آباد / گل گهر / سیمان بنوید )
 • طراحی تفصیلی ایستگاه های تقلیل فشار گاز T.B.S.,C.G.S.DRS ) Natural Gas Reducing Stations ,( 12000scmh-scmh 1000)